Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ MARTINEZ.COM.PL

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w P.U.P.H. MARTINEZ Ewa Skonieczek oraz na stronie internetowej www.martinez.com.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

[Administratorem Twoich danych osobowych jest P.U.P.H. MARTINEZ Ewa Skonieczek (dalej „Ośrodek Martinez”). Mamy siedzibę w Lubrzy przy ul. Świebodzińskiej 74. Kontakt z nami możliwy jest pod mailem skonieczek@martinez.com.pl  lub listownie pod adresem: P.U.P.H.MARTINEZ Ewa Skonieczek, ul. Świebodzińska 74, 66-218 Lubrza

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie.

Jeśli jesteś naszym klientem, podajesz nam swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie naszych usług. Klient, który zamierza korzystać z usług Ośrodka Martinez i skontaktuje się z nami poprzez formularz kontaktowy zostanie poproszony o podanie danych osobowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Ośrodka i świadczeniem usług w nim oferowanych.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

 1. Świadczenie usług naszym klientom: Jeśli jesteś lub chciałbyś zostać naszym klientem, to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu świadczenia naszych usług oraz ich rozliczenia na gruncie podatkowym.
 1. Prowadzenie naszego serwisu, w tym statystyk Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu www.martinez.com.pl
 2. Współpraca z kontrahentami: Jeśli z nami współpracujesz lub chciałbyś/chciałabyś z nami współpracować w relacjach biznesowych, to Twoje dane osobowe (np. jako właściciela firmy/instytucji albo pracownika firmy/instytucji) będziemy przetwarzać w celu nawiązania i prowadzenia takiej współpracy.
 3. Wszelka korespondencja e-mail: Jeśli kontaktujesz się z nami przez e-mail w innych sprawach niż wskazane powyżej, podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Może to być wykonywanie przez nas usług, zamawianie określonych świadczeń lub dostaw, rekrutacja, albo inne działanie związane z naszą firmą.
JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy przede wszystkim Twoje dane kontaktowe, a także dane o firmie/instytucji, w której pracujesz, np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, historia Twojej komunikacji z nami, informacje o źródłach pozyskania Twoich danych, nazwa firmy/instytucji, NIP, historia korzystania z naszych usług. Mogą to być również dodatkowe informacje o sobie, które mogłaś/mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś/mogłaś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem lub dane które podałeś/podałaś poprzez formularz kontaktowy, a także udzielone przez Ciebie zgody.

Ponadto zbieramy również informacje o sposobie korzystania przez Ciebie ze strony www.martinez.com.pl, w tym Twój numer IP oraz informacje o urządzeniu, z którego korzystasz (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu), jeżeli wyrazisz zgodę na używanie plików cookies.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w Internecie, przechowywane na Twoim urządzeniu. Dzięki plikom cookies możemy:

– dbać o sprawne oraz bezpieczne działanie naszej strony – zabezpieczamy ją np. przed działaniem robotów (programów, które automatycznie badają zawartości naszej strony);

– sprawdzać statystyki dotyczące korzystania z naszej strony – budujemy zbiorcze, anonimowe statystyki odwiedzin i działań w naszym serwisie.

W każdej chwili możesz zmienić zasady wykorzystywania cookies na Twoim urządzeniu wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki:

Zablokowanie plików cookies może wpłynąć negatywnie na korzystanie z naszej strony.

PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Postawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 RODO.

OKRES PRZETWARZANIA

Okres, przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

 • udzielanie odpowiedzi na pytania – przez czas udzielania niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • prowadzenie szeroko pojętej współpracy biznesowej z kontrahentami oraz kontakt ws. nawiązania takiej współpracy – przez okres trwania współpracy albo czas niezbędny do ustalenia warunków takiej współpracy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej strony (za pośrednictwem plików cookies) – przez cały okres kiedy jesteś użytkownikiem strony oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś korzystać ze strony, chyba że wcześniej samodzielnie usuniesz informacje zapisane w plikach cookies na Twoim urządzeniu; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat.
KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane mogą być udostępniane dostawcom różnego rodzaju usług, które wiążą się z prawem dostępu do Twoich danych. Są to podmioty prowadzące naszą obsługę techniczną oraz informatyczną, np. dostawcy rozwiązań IT (usługi telekomunikacyjne, dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy hostingu).

Każdemu z ww. podmiotów ujawniamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach zarobkowych lub marketingowych. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

REGULACJE KOŃCOWE

Jeśli uważasz, że Ośrodek Martinez przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji zasad polityki prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Będziemy informować o każdej zmianie treści polityki prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych lub Twoich praw.

TWOJE PRAWA ORAZ KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
 • Prawo do poprawiania danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do żądania usunięcia danych
 • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail skonieczek@martinez.com.pl lub listownie pod adresem: P.U.P.H.MARTINEZ Ewa Skonieczek, ul. Świebodzińska 74, 66-218 Lubrza.