Firma Martinez zakupiła 11 szt. kajaków przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Logo