Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pod hasłem „Paklica zachwyca”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego zdjęcia z lubrzańskiego spływu, oddającego piękno, niepowtarzalny charakter oraz przyrodę rzeki Paklicy (oraz innych rzek, na których obsługujemy spływy). Przede wszystkim preferowane będą fotografie przedstawiające piękno przyrody, uczestników spływu na tle natury, bądź obiektów hydrotechnicznych na szlaku. Zdjęcia przedstawiające kajakarzy bez założonych kamizelek asekuracyjnych nie biorą udziału w konkursie.
Autor najciekawszej propozycji spędzi weekend wraz z osobą towarzyszącą w OW Martinez w Lubrzy, zaś część zdjęć wykorzystana zostanie w celach marketingowych.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PAKLICA ZACHWYCA”

 

 1. Konkurs trwa do 31. lipca 2015 r.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Uczestnicy mogą przysłać maksymalnie dwa zdjęcia na adres kajaki@martinez.com.pl
 4. Zdjęcia należy przysyłać w formacie .jpg zamieszczając w temacie wiadomości hasło „Konkurs fotograficzny”.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko uczestnika
  • adres zamieszkania
  • telefon kontaktowy
  • datę urodzenia
 6. Należy podać lokalizację (np. miejscowość, rzeka, miejsce) oraz datę wykonania zdjęcia.
 7. Uczestnicy konkursu przesyłając zdjęcia wyrażają równocześnie zgodę na wykorzystanie nadesłanych materiałów w celach reklamowych (bez konieczności podawania nazwiska autora danego zdjęcia).
 8. Wysyłając zgłoszenie do konkursu, uczestnicy akceptują niniejszy regulamin i warunki uczestnictwa.
 9. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją konkursu i celach marketingowych organizatora
 10. Główną nagrodę stanowi weekend dla dwóch osób w OW Martinez w Lubrzy w ustalonym wcześniej terminie.
 11. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 7. sierpnia 2015 r. na stronie www.martinez.com.pl oraz na
 13. Zwycięzca zostanie powiadomiony mailowo i telefonicznie.